قصه های صدرا (۱)

  صدرا به شاپرک اسباب بازی اش گفت:دلم می خواهدسوار شير بشوم.

   شاپرک خانم گفت:هيچ می دانی شير حيوان خطرناکی است و تورا می خورد؟!!!

   صدرا گفت:شير زورش به من نمی رسد.همچين بزنم بريزمش که نگو!!!!

/ 1 نظر / 7 بازدید