خاطرات سروش هفتگی

دختره: امروز با یکی از هنرپیشه ها مصاحبه داشتم. مجله رو ورق می زد و هر عکسی رو می دید یه چیزی در باره اش می گفت. خیلی جالب بود!

پسره: خوب کاری می کرد پنبه ی آدما رو می زد؟ خدا رو شکر از تو کوچکتره و به دردت نمی خوره !شهاب کسرائی

تکذیبیه

خانم فریبا کلهر
با سلام
احتراما  با عنایت به درج مطلبی در ویلاگ شخصی خویش  در رابطه با اینجانب
شهاب کسرائی تحت عنوان مصاحبه حضوری اینجانب با شما در مجله سروش از
آنجائی که اساسا هیچ گونه مصاحبه  و یا گفتگویی در هیچ مکانی با جنابعالی
نداشته ام و با توجه به مطالب سراسر کذب مذکرو خواهشمند است با توجه به
تبصره 4 ماده 23  قانون مطبوعات و تبصره 3 ماده 1 قانون مذکور نسبت به
درج تکذیبیه رد وبلاگ  فوق الذکر اقدام فرمائید.شایان ذکر است حق پیگیری
قضایی در خصوص محتوای مطلب ذکر شده را نیز محفوظ میدارم.
با تشکر
/ 3 نظر / 6 بازدید
یه انسان

خانم کلهر شهاب کسرایی رو چه جوری ملاقات کردین؟من دارم دیوونه میشم تا پیداش کنم .[لبخند]

شهاب کسرائی

تکذیبیه خانم فریبا کلهر با سلام احتراما با عنایت به درج مطلبی در ویلاگ شخصی خویش در رابطه با اینجانب شهاب کسرائی تحت عنوان مصاحبه حضوری اینجانب با شما در مجله سروش از آنجائی که اساسا هیچ گونه مصاحبه و یا گفتگویی در هیچ مکانی با جنابعالی نداشته ام و با توجه به مطالب سراسر کذب مذکرو خواهشمند است با توجه به تبصره 4 ماده 23 قانون مطبوعات و تبصره 3 ماده 1 قانون مذکور نسبت به درج تکذیبیه رد وبلاگ فوق الذکر اقدام فرمائید.شایان ذکر است حق پیگیری قضایی در خصوص محتوای مطلب ذکر شده را نیز محفوظ میدارم. با تشکر

شهاب کسرائی

تکذیبیه خانم فریبا کلهر با سلام احتراما با عنایت به درج مطلبی در ویلاگ شخصی خویش در رابطه با اینجانب شهاب کسرائی تحت عنوان مصاحبه حضوری اینجانب با شما در مجله سروش از آنجائی که اساسا هیچ گونه مصاحبه و یا گفتگویی در هیچ مکانی با جنابعالی نداشته ام و با توجه به مطالب سراسر کذب مذکرو خواهشمند است با توجه به تبصره 4 ماده 23 قانون مطبوعات و تبصره 3 ماده 1 قانون مذکور نسبت به درج تکذیبیه رد وبلاگ فوق الذکر اقدام فرمائید.شایان ذکر است حق پیگیری قضایی در خصوص محتوای مطلب ذکر شده را نیز محفوظ میدارم. با تشکر