خاطرات سروش هفتگی

پسره می گه :این بابا گفته برین از مراکز استان ها گزارش بگیرین. گفتم دویست هزار تومن خرج یه نفره که بره زنجان گزارش بیاره. اینا که پول نمی دن!
دختره: یه جای خوش آب و هوا پیدا کنیم بریم بگردیم!
پسره: این بابا می گه صبح برید زنجان ظهر با گزارش بر گردید . برای شش ماه دیگه که نمی خواد . شش ماه دیگه که اینجا نیست. برش می دارن!

/ 1 نظر / 8 بازدید