خاطرات سروش هفتگی

دختره:  با نوه ی امام برای ویژه نامه مصاحبه کنیم؟

پسره:  اون که مصاحبه نمی کنه!

دختره: اگه بهش بگیم یه ویژه نامه در باره ی پدر بزرگشه چی؟

پسره: بابا مثل اینکه مملکت را دست کم گرفتی هان.

دختره: من سعی امو می کنم . اگه قبول کرد تو باهاش مصاحبه می

کنی یا من؟

پسره : بابا اون نوه ی رهبر انقلابه . سردبیر باید با اون مصاحبه کنه نه

من و تو!

دختره:آخه دلم می خواد با یه آدم کله گنده مصاحبه کنم!

پسره: تو با بهزاد فراهانی هم که مصاحبه می کنی یه سوال می

پرسی سه تا فحش می خوری!

 

/ 0 نظر / 6 بازدید