خاطرات سروش هفتگی

دختره :مجید صالحی رو بگیرم؟ سریالش داره پخش می شه!

پسره: نه. از این به بعد اونی که خودم صلاح بدونم بهت می گم.

دختره: اذیت نکن . از یک ماه قبل بهت گفتم . مثل رشید پور نشه که

من بهت گفته بودم اما دادی یکی دیگه رفت.

پسره :نه....با یکی دیگه باید بری. تنها نمی ذارم!

دختره: پس نمی رم . خودش تنها بره!

/ 0 نظر / 6 بازدید