هنوز کلی راه در پيش داريم

هنوز کلی راه در پیش رو داریم

اسکات ادل را ما نویسندگان کودک ایرانی با رمان جزیزه دلفین های آبی می شناسیم که فکر می کنم حسین ابراهیمی ترجمه کرده باشد.

اسکات ادل یکی از صد نویسنده بزرگ امریکاست که در ۵۹ سالگی شروع به نوشتن برای کودکان و نوجوانان کرد و در ۹۱ سالگی هم از دنیا رفت.

اینها را گفتم تا به هم نسلان نویسنده ام بگویم کلی کارهای نکرده و قصه های نا نوشته داریم که باید بنویسیم.کو تا ۹۱ سالگی!!

/ 0 نظر / 6 بازدید