خاطرات سروش هفتگی

یکی از افراد تحریریه در قسمتی از مصاحبه اش با کسی پرسیده:نگران ممیزی نیستید؟
سردبیری گفته:بنویس: نگران اصلاحات نیستید؟
همه ی تحریریه هاج و واج شده اند!

/ 2 نظر / 6 بازدید