خاطرات سروش هفتگی

بیشتر  از ده روزه که پرتاب شده ام به سروش هفتگی! من؟ منی که ۲۰ ساله برای تچه ها می نویسم حالا باید برای بزرگ سالان بنویسم.مسخره نیست؟
توی تحریریه ی سروش هفتگی چند تا جوان پر شور حال هستند که خیلی می خندند و سر حالند. سر دبیر جدید برایشان موجودی ست که از فضا آمده و سر از کار مطبوعات در نمی آورد. به هم می گویند آدم خوبی است اما کار چی می شه؟
مطلب یکی را گرفته و بهش گفته چرا تیتر را کوچک نوشته؟اون یکیه گفته من که نباید بزرگ بنویسم . حروفچین این کار را را می کنه!
فکرش رو بکنید چقدر همه خندیدند! خلاصه این که اوضاع سروش خوب نیست. مثل موجود تی هوشیه که گاهی لای چشمش رو باز می کنه و بعد دوباره بی هوش می شه!

/ 1 نظر / 7 بازدید