دلم می خواست...(۳)

دلم می خواهد تلفن همراه باشم

اما نه برای اینکه

از گردن و  کمر کسی آویزان بشوم.

و نه برای اینکه

صدای زنگم

سنفونی بتهوون و یا شرشر آب باشد.

دلم می خواهد تلفن همراه باشم

و هی زنگ بخورم ؛هی زنگ بخورم و بعد...

یک دنیا حرف وارد گوشم بشود

آخه من عاشقم!

عاشق استراق سمع!!!!

/ 1 نظر / 7 بازدید
Travertine

قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال