برو زیر بارون مشق بنویس!

در یخچال رو باز بذار و برو کارتون نگاه کن!

استخوون رو از سگ بگیر و جلو لاک پشت بنداز!

دم اسب رو بکش و برو بالای درخت ماهیگیری کن!

ظرف نمک رو توی سوپ خالی کن و برو توالت به ناخنات لاک بزن!

موش رو لای در بذار و آدامست را باد کن!

قاشق رو بردار و برگای درخت رو هم بزن!

صورتت رو با وایتکس بشور و با گوشای فیل خشک کن !

همه ی این کار ها رو که کردی بیا پیش من تا بهت بگم:بابا تو دیگه کی هستی!