هیچ کس جز خود قابلمه ها دلیل این پرواز ناگهانی و سرتاسری قابلمه ها را نمی دانست!

فرشته ای در آسمان آش نذری می پخت.