پایان یک مرد/ فریبا کلهر/نشر مرکز
لب بر تیغ/حسین سناپور/نشر چشمه
این برف کی آمده.../محمود حسینی‌زاد/ نشر چشمه
شب ممکن/ محمدحسن شهسواری/ نشر چشمه
ایستادن زیر دکل برق فشار قوی/ داوود غفارزادگان/ نشر چشمه
امروز شنبه/ یوسف انصاری/ نشر افراز
زیر خاکی/مجید قیصری/ نشر افق
رویاهای بیداری/ محمدرضا گودرزی/ نشر چشمه
قاراچوبان/ مرتضا کربلایی‌لو/ نشر افراز
رام کننده/ محمدرضا کاتب/ نشر چشمه

به نقل از وبلاگ آقای چنگیزی